دوشنبه, 31 اردیبهشت 1403  
تاریخ‌های مهم

راهنما نگارش مقالات
فرمت نگارش مقاله فارسی
فرمت نگارش مقاله انگلیسی
فرمت ارائه مقالات

 

محل برگزاری کنفرانس
نقشه دانشکده مهندسی

برگزارکنندگان
حامیان علمی
کد اختصاصی ISC